CS Soft Network

Ürün Kodu : CS Soft Network
%0 +KDV
Teklif İsteyiniz
CS Soft Network - Ağdaki birden fazla PC için ölçüm verileri değerlendirmesi

CS Soft Network çözümü ile istenildiği kadar çok sayıda DS 500 veya DS 400 cihazı Ethernet üzerinden değerlendirilebilir. Yazılım bu esnada tüm cihazların ölçüm verilerini periyodik olarak bir SQL veri tabanında kaydeder.

CS Soft Network ile istenildiği kadar çok sayıda DS 500 / DS 400 cihazı Ethernet üzerinden değerlendirilebilir. Yazılım bu esnada tüm DS 500 / DS 400 cihazlarının ölçüm verilerini periyodik olarak (bu süre isteğe bağlı olarak ayarlanabilir) sunucudaki bir SQL veri tabanında kaydedilir. Öngörülen alarm sınırları aşıldığında yazılım otomatik olarak bir SMS veya e-posta gönderir. Ayrıca sunucu yazılımında çeşitli kullanıcı düzeyleri tanımlanabilir, böylece ilgili personeller sadece belirli cihazların ölçüm verilerine erişebilir. Ölçüm verilerinin değerlendirilmesi her PC tarafından şirket içinde Client (İstemci) yazılımı ile yürütülebilir.

CS Soft Network (Sunucu) fonksiyonları:

  • My SQL veri tabanında otomatik veri kaydı (kayıt periyodu isteğe bağlı olarak programlanabilir)
  • Kullanıcı Yönetimi
  • Alarm mesajı konfigürasyonu, SMS/E-posta yoluyla gönderim
  • Backup oluşturma konfigürasyonu

CS Soft Network (İstemci) fonksiyonları:

  • Güncel ölçüm değerleri göstergesi
  • Yakınlaştırma fonksiyonlu grafik gösterimi
  • Tablosal gösterim
  • Rapor oluşturma (min.-maks. değerler, alarm aşma sayısı ile standart rapor)
  • Otomatik tüketim değerlendirme